De stichting

Over de stichting HelmyenIno

Helmy en Ino zijn onderwijsmensen. Helmy en Ino zijn kunstmensen. De stichting is ontstaan als combinatie tussen onderwijs en (beeldende) kunst.

De stichting richt zich op 'kunst' en 'onderwijs' aan leerlingen van 4 tot 12 jaar: de basisschoolleeftijd. De stichting beperkt zich tot 4 - 12 jarigen binnen het onderwijs; het werkveld waarbinnen zowel Helmy als Ino zich als een vis in het water thuisvoelen. Kleuters hebben binnen de stichting een streep voor. Hier toont Helmy's achtergrond zich. Kleuters staan synoniem voor het beeldendkunstonderwijs op de basisschool: eerst komt genieten dan pas komt het weten. Het gaat in eerste instantie op de basisschool over genieten, ervaren, beleven, verwonderen, onderzoeken, bewonderen en begrijpen met de handen, door te doen: zo ontstaat be-grijpen.


Mooi kleuteronderwijs legt de basis voor alles later: leren door te ervaren

Praktijkvoorbeeld: Gekleurde rechthoeken leggen we op de grond. Kleuters leggen om de beurt een rechthoek. Ze gaan net zo lang door tot er een giraf gezien wordt of een olifant, stokstaartje of ... We plakken de rechthoeken op een groot vel papier en gaan met dat vel papier naar buiten. We nemen water en grote kwasten en schilderen de tegels buiten op het plein  - naar ons ontwerp - ... spelen met water is plezier ... We hebben het niet over 'vergroten', we hebben het niet over 'schaal', we hebben het niet over oppervlakte, we hebben het niet over 'verdampen' ... we hebben plezier en de basis voor het begrip 'oppervlak', 'vergroten' en 'verdampen' is gelegd door te ervaren, te doen, door te spelen... Spelen is leren. Leren is spelen. Een reden voor de stichting om dit vooral te ondersteunen. Kleuteronderwijs staat onder druk. Met nadruk ondersteunt de stichting HelmyenIno verbeeldende activiteiten met kleuters.


De verbeelding aan de macht

Het kerndoel voor het basisonderwijs 'verbeelden' is briljant. Het gaat over eigen gevoelens, eigen gedachten  en eigen ervaringen tonen. Het gaat over 'ik'  en de wereld: hoe verhoud ik me ten opzichte van mijzelf en hoe verhoud ik me ten opzichte van de ander.  Het kerndoel 'verbeelden'  faciliteert  de zoektocht naar wie ik ben!!! De stichting ondersteunt graag - binnen de mogelijkheden - leerkrachten ea die beeldende lessen /activiteiten ontwerpen die gericht zijn op de leerlingen en de verbeelding.


Creativiteit

Creativiteit gaat ook over het genereren van ideeën, zelfs de onmogelijke ideeën zijn ideeën die mogelijk iets opleveren. Het gaat over denken in mogelijkheden, het gaat niet over denken in oplossingen. Voor een oplossing heb je een probleem nodig en ik heb geen problemen. Denken in mogelijkheden houdt in dat je je oordeel moet uitstellen, dat je moet kunnen associeren, dat je verder kijkt dan je neus lang is.... De stichting ondersteunt graag - binnen de mogelijkheden - leerkrachten ea die activiteiten ontwerpen die gericht zijn op de leerlingen en de ontwikkeling van creativiteit.