Aanvragen

Met persoonsgegevens gaan we zorgvuldig en overeenkomstig de geldende wetgeving om. 

  1. Je hebt een plannetje. 
  2. Bel, spreek kort in of mail kort en bondig
  3. Je wordt teruggebeld of gemaild
    1. Je maakt jouw plan duidelijk
    2. Voor welke groep kinderen
    3. Wees duidelijk in wat je nodig hebt.
  • Er wordt nooit geld overgemaakt. Wel bieden we ondersteuning in uitvoering, inspiratie, materiaal, advies, onderbouwing …"

Het dagelijks bestuur zal de aanvragen bekijken en een reactie geven. 

In geval van een gehele of  gedeeltelijke afwijzing van een aanvraag kan niet in beroep worden gegaan en de aanvraag wordt niet opnieuw in behandeling genomen.