Bestuursleden

De bestuursleden genieten als zodanig geen beloningen voor hun werkzaamheden. Er worden geen vergoedingen voor  reis  en verblijfkosten gegeven.
  • Marjanka van Maurik: bestuurslid
  • Gerrit Jan Bolderman: bestuurslid
  • Frank van Alst: penningmeester
  • Helmy de Haan: bestuurslid
  • Ino de Groot: voorzitter

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel creativiteit en verbeelding met beeldende middelen te bevorderen bij leerlingen in het basisonderwijs met bijzondere aandacht bij het jonge kind (4-6 jaar) .
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door onder andere advies, begeleiding en ondersteuning te geven aan leerkrachten, onderwijs ondersteuners etc. binnen het basisschoolonderwijs.
 

Hoofdlijnen beleidsplan

De eerste 5-8 jaar van de stichting gebruiken we om de stichting op te bouwen en naamsbekendheid te krijgen waardoor de doelgroep de stichting weet te vinden. Een beperkt aantal kleine projecten worden opgepakt om te experimenteren en te scherpen. 
 

Jaarverslagen van de stichting Helmy en Ino