Stichting Helmy en Ino

De naamgevers

Helmy de Haan is kleuterpedagoog en leerkracht met een voorliefde voor kunst. Zij heeft haar werkzame leven op verschillende (basis)scholen gewerkt. 

Ino de Groot is leerkracht/docent en is beeldend kunstenaar. Hij heeft gewerkt in het (speciaal) basisonderwijs - jaren met kleuters- en als 'kunstmeester' op een pabo.

Bestuursleden

* Mevr. van Maurik: hogeschooldocent (lid dagelijks bestuur)
* Dhr. van Alst: docent VO
* Dhr. Bolderman: jurist
* Mevr. de Haan: gepensioneerd kleuterpedagoog
* Dhr. de Groot: kunstenaar en gepensioneerd hogeschooldocent (voorzitter)
De bestuursleden krijgen op geen enkele manier een vergoeding voor de werkzaamheden. 
 

Beleid

Zie beleidstuk en jaarverslagen.
Langzaam naamsbekendheid verwerven en langzaam groeien naar een netwerk van leerkrachten, ondersteuners etc. die de stichting weten te vinden. 
De ondersteuning van leerkrachten e.a. kan verschillende vormen aannemen: 
* ondersteuning van materiaal dat niet uit budget van de school betaald kan worden, 
* ondersteuning door workshops aan teams gericht op verbeelden en ontwikkelen van verbeelden bij kinderen op de basisschool met behulp van beeldende middelen
* ondersteuning door gastlessen
* ondersteuning van (kunst)projecten
* ...
 

Financiën 

De middelen om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken komen van giften. 
Giften worden zeer op prijs gesteld.
Voor actuele overzicht en balans zie jaarverslagen. 
 

Over de stichting Helmy en Ino

Kleuters hebben binnen de stichting een streepje voor. Hier toont onze achtergrond zich. Het gaat bij kleuters in eerste instantie ook binnen het onderwijs over genieten, ervaren, beleven, verwonderen, onderzoeken, bewonderen en begrijpen met de handen. Ervaren als basis van het leren. Genieten als voorwaarde om tot be-grijpen / onderzoek te komen. 

Oudere kinderen gebruiken schema's om verhalen te vertellen; een 'v' is een vogel boven een rechthoek met een driehoek erop: het huis. Die schema's worden naarmate de leerlingen de wereld meer leren kennen uitgebreid met details. Als kinderen bijvoorbeeld de lol van het belletje-trekken hebben ontdekt (= wereld verkennen) zie je een bel bij de voordeur terug in de tekeningen. Takken aan bomen zie je in tekeningen terug nadat kinderen zich er op een of andere manier bewust van geworden zijn bijvoorbeeld door in bomen te klimmen. Kinderen willen vanuit de ontwikkeling gezien, steeds 'mooier' werk maken. Mooi in de zin van echt, fotografisch. Dan zijn technieken van belang, niet eerder.


De verbeelding aan de macht

Via kunst(-maken) overdenken we het leven; kunst als spiegel, als voertuig, als referentie, als bron, als ervaring, als... Dit is wat de stichting wil ondersteunen. Dat overdenken doet per definitie iedereen op een eigen manier, daarmee is ook het vormgeven uniek. Het kerndoel 'verbeelden' voor het basisonderwijs is  daarom briljant. Het kerndoel gaat over tonen van eigen gevoelens, eigen gedachten  en eigen ervaringen. Het gaat over het tonen van een zoektocht naar 'hoe verhoud ik me tot mijzelf en hoe verhoud ik mij tot de wereld'.  Het kerndoel impliceert dat kinderen dit dus kunnen ontwikkelen door te doen.

Tonen van eigen gevoelens, eigen gedachten  en eigen ervaringen is binnen het onderwijssysteem een lastige. Sturen op 'jezelf uitdrukken' vraagt om ruimte krijgen en niet aan voorwaarden hoeven voldoen. Het vraagt van zowel jezelf als een ander om een uitstel van oordeel als er al een oordeel  geveld moet worden. Er kan veel en tegelijkertijd is niet alles goed. Kunst maken leert om lef te hebben; kunst maken leert met onzekerheden om te gaan; kunst maken maakt minder bang. 

De stichting ondersteunt graag - binnen de mogelijkheden - leerkrachten ea die beeldende lessen /activiteiten ontwerpen die gericht zijn op deze zoektocht van de kinderen/leerlingen. 


Leer mij kennen

Maken van eigen werk zorgt er meestal voor dat het werk voor kinderen een zinvolle bezigheid/zoektocht is. Verbeelden gaat over het kind zelf; verbeelden zoals bedoeld gaat over eigen ervaringen, eigen gedachten en eigen gevoelens. Kinderen zijn in principe nieuwsgierig naar alles en iedereen. De stichting richt zich op het stimuleren van verbeelden, het maken, het doen, het vormgeven, het tonen.

Creativiteit gaat ook over het genereren van ideeën. Het gaat over denken in (on)mogelijkheden, het gaat niet persé over denken in oplossingen. Denken in mogelijkheden houdt in dat je moet kunnen associëren, dat je in kronkels kunt denken.... Creatief denken is belangrijk; het houdt de geest flexibel. Creativiteit is een klein onderdeel van het verbeelden. Verbeelden gaat verder dan denken. Verbeelden doe je met jouw handen, voeten, je hele lichaam; het is jezelf uitdrukken, het is naar buiten toe gericht, naar de ander toe. Ik leer mijzelf kennen door kunst te maken, jij kunt mij leren kennen door mijn kunst.

 


 

'De rolman'

Kriebeltekening

'Wachter'

Pollocken.