Aanvragen

Stichting HelmyenIno

 • KvK-nummer: 71396969
 • RSIN 858699680
 • Triodos bank NL11 TRIO 0379 4479 32

Vergaderdata

 • Dagelijks bestuur: in elk geval elke eerste week van elke maand
 • Hele bestuur: een maal in het jaar rond de oprichtingsdatum

Notulen

Jaarverslag inclusief jaarrekening

 • 2018
 • 2019 (door corona moet ea nog goedgekeurd worden)
 
 
 
 

Aanvragen

Voorwaarden

 • De aanvraag is compleet
 • De aanvraag is gericht op 'verbeelden met leerlingen in de basisschoolleeftijd'  
 • De aanvraag is strict persoonlijk, elke ondersteuning van onze kant is uitsluitend gericht op dit ene project met jouw leerlingen
 • De stichting kan een project ondersteunen met materiaal bestemd voor het project. 
 • De stichting krijgt kort na het beeindigen van  het project kwalitatief goede foto's van leerlingenwerk dat gemaakt is door de leerlingen tijdens het project -
  • Foto's met in achtneming van de privacy regels; geen kinderen herkenbaar in beeld - met nadrukkelijke toestemming om die foto's te mogen gebruiken op de website  en in publicaties.
  • Minimaal 5 foto's per project met naamsvermelding fotograaf en de naam van het project.
  • Korte beschrijving van het project. De stichting houdt het recht de tekst te herschrijven, aan te passen.


Aanvragen

 1. Schrijf kort en krachtig wat je wilt gaan doen met jouw leerlingen. Maak  duidelijk waar de verbeelding of  de creatieve ontwikkeling in jouw plan een plek heeft gekregen. Voorafgaand aan het schriftelijk aanvragen kan er telefonisch overlegd worden. Spreek de voicemail in met  duidelijke vermelding van het terug te bellen nummer en je wordt teruggebeld
 2. Noem In de schriftelijke aanvraag eigen naam, aantal leerlingen, groep, naam van de school, plaats, eigen telefoonnummer ... etc. Dit om de communicatie te vergemakkelijken. Deze gegevens worden vernietigd  als het project voorbij is. Alleen bij de foto's en een korte omschrijving van het project, de naam van de school en plaats van de school worden uiteindelijk op de website genoemd: Xxxschool in Xyx
 3. Wees duidelijk in wat je nodig hebt.
 4. Mail de aanvraag naar info@stichtinghelmyenino.nl
 • Advies kan bijvoorbeeld als oriëntatie, verkenning, ... Advies kan gaan over een opdracht voor jouw leerlingen formuleren die tot verbeelding leidt; kan gaan over onderbouwing vanuit literatuur, kan gaan over ...
 • Ondersteuning  kan praktisch, financieel of anders. Financiele ondersteuning is beperkt en alleen als ea niet uit het gewone schoolbudget kan. 

Het dagelijks bestuur zal - in ieder geval - elke eerste week van elke maand de aanvragen bekijken en een reactie geven. Meestal zal het sneller zijn.

In geval van een gehele of  gedeeltelijke afwijzing van een aanvraag kan niet in beroep worden gegaan en de aanvraag wordt niet opnieuw in behandeling genomen.