Doelstelling

  • Ino de Groot: voorzitter en lid dagelijks bestuur
  • Helmy de Haan: secretaris en lid dagelijks bestuur
  • Frank van Alst: penningmeester
  • Gerrit Jan Bolderman: lid
  • Marjanka van Maurik: lid dagelijks bestuur

Statuten stichting HelmyenIno

Beleidsplan stichting HelmyenIno

Doelstelling van de stichting HelmyenIno

Stichting HelmyenIno ter bevordering van creativiteit en verbeelding op de basisschool.


De stichting wil de wereld niet alleen een beetje mooier maken: de stichting wil ook de wereld beter uitrusten voor de toekomst door het denkvermogen - om het onmogelijke mogelijk te maken -  te ontwikkelen. Volgens de stichting ligt hier de noodzaak in te zetten op creativiteitsontwikkeling binnen het onderwijs. Creativiteit in de zin van ideeën genereren. 


Kinderen in de basisschoolleeftijd beschikken over dit denkvermogen; het moet echter - tegen de stroom in - onderhouden worden, getraind worden, versterkt worden. Creatief denken is een vaardigheid en dus leerbaar. Creatief denken is in kronkels denken. Binnen het onderwijs ligt de nadruk op logica; het tegendeel van in kronkels denken. Dit is  historisch zo gegroeid: 1+1= 2 en daar is niets mis mee. Afspraak is afspraak: de bus moet gewoon zijn route rijden en de chauffeur moet niet ineens de bus een straatje insturen om dat straatje eens lekker te verkennen... Het logisch denken is echter ontoereikend en beperkt: 1+1 kan ook 11 zijn, of 721 of... 


Denken in (on)mogelijkheden is onvoorspelbaar en kan juist door het onvoorspelbare nieuwe inzichten opleveren. Het kan ook niets opleveren. Creativiteit en humor hebben een zelfde manier van denken; je begint ergens, je springt naar een heel ander punt  en je verbindt de twee. Hoe onmogelijk de twee uiterste zijn hoe harder de lach als de verbinding met terugwerkende kracht navolgbaar dus logisch is. Logica in de zin van navolgbaar. Logica met terugwerkende kracht; de twee uitersten waarmee begonnen is zijn volstrekt niet logisch. De stichting zet zich in iedereen binnen de basisschool die dit flexibele denken met kinderen oppakt te ondersteunen - binnen de mogelijkheden van de stichting - .


Verbeelden is een uiterst sterke vaardigheid en de verbeelding die in mijn hoofd gebeurt zichtbaar maken voor een ander brengt de ander misschien ook wel weer op ideeën. Dus teken, klei, plak, schilder, ...